Prístup k úlohám

Naučsaviac.sk - vzdelávací portál pre žiakov


Tento portál prináša pre žiakov moderný spôsob vypracovávania úloh zadaných učiteľom. Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivujúcou k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.

Vytváranie úloh a výsledky od žiakov má učiteľ k dispozícii na vzdelávacom portáli pre učiteľov www.naucteviac.sk.

Prístup k úloham na portáli Naučsaviac.sk je rýchly a jednoduchý


Zadajte Vaše meno a prístupový kód, o ktorom Vás informoval Váš učiteľ. Následne kliknite na tlačidlo Začať úlohu.

Po prečítaní zadania k úlohe kliknite na tlačidlo Zobraziť a vypracujte úlohu podľa zadaných pokynov od učiteľa.

Ak chcete prácu s úlohou ukončiť a odoslať Vaše riešenie učiteľovi, kliknite na odkaz Odoslať úlohu.

Po odoslaní vypracovanej úlohy Vášmu učiteľovi nie je možné robiť vo Vašom riešení dodatočné úpravy. Opätovným prihlásením sa zobrazí nevypracovaná úloha bez Vášho predchádzajúceho riešenia a výsledkov.