Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:


Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Operácie so zlomkami
Predmet: Matematika
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ vzdelávacieho materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už vedieť:
- vykonávať operácie s celými číslami;
- rozumieť pojmu zlomok a racionálne číslo;
- previesť zmiešané čísla na nepravé zlomky a naopak;
- zjednodušiť zlomok na jeho základný tvar.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- násobiť zlomky;
- sčítať a odčítať zlomky;
- deliť zlomky;
- používať pojem prevrátenej hodnoty racionálneho čísla;
- využívať vlastnosti operácií s racionálnymi číslami.

Odporučte priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z materiálov

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
Sprístupniť materiály
Operácie so zlomkami
Typ: Učiteľská lekcia
Školská licencia platná do: 21.04.2019
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Matematika pre 7. ročník ZŠ / sekunda
Školská licencia platná do: 21.05.2018
Cena: 10.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 21.07.2018
Cena: 30.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 21.10.2018
Cena: 60.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 21.04.2019
Cena: 120.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Matematika pre základné školy KOMPLET
Školská licencia platná do: 21.10.2018
Cena: 300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Školská licencia platná do: 21.04.2019
Cena: 600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Zoznam všetkých balíčkov
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy