Živočíchy - bezstavovce

( Hodnotenie: 2.00,   Počet hlasov: 1,   Váš hlas: 0.00 )
Predmet

Biológia

Úroveň

Typ vzdelávacieho materiálu

Učiteľská lekcia

Typ materiálu na výučbu

Výkladová stránka



Ak si chcete zobraziť tento vzdelávací materiál, musíte k nemu mať platnú licenciu.
Popis Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- rozoznať rôznorodosť adaptácií v skupinách bezstavovcov;- označiť pomocou vybraných príkladov charakteristické vlastnostikaždej skupiny bezstavovcov;- zaradiť živočíchy do konkrétnej skupiny bezstavovcov;- rozoznať štrukturálne a funkčné podobnosti a rozdielyvo vybraných príkladoch skupín bezstavovcov.Mali by ste už vedieť:- aké je vodné a suchozemské prostredie;- vlastnosti bezstavovcov.
Súvisiace materiály
Živočíchy - bezstavovce [Žiacka lekcia]
Lekcia sa skladá z materiálov
Rozmanitosť bezstavovcov [Prezentácia obrázkov]
Stavba hubiek [Prezentácia obrázkov]
Spôsob výživy hubiek [Prezentácia obrázkov]
Hubka [Obrázok]
Hubka a jej stavba [Cvičenie - prezentácia]
Rozmanitosť hubiek [Prezentácia obrázkov]
Stavba nezmara [Obrázok]
Spôsob výživy nezmara [Prezentácia obrázkov]
Nezmar [Cvičenie - prezentácia]
Vývoj pŕhlivcov [Cvičenie - prezentácia]
Ploskavce [Cvičenie - prezentácia]
Stavba pôdneho hlístovca [Prezentácia obrázkov]
Hlístovce [Cvičenie - prezentácia]
Stavba vírnikov [Prezentácia obrázkov]
Vírniky [Cvičenie - prezentácia]
Stavba nereidky (Nereis diversicolor) [Prezentácia obrázkov]
Nereidka [Cvičenie - prezentácia]
Pohyb u pijavíc [Animácia]
Úspešnosť článkonožcov [Prezentácia obrázkov]
Noha hmyzu [Obrázok]
Metamorfóza u hmyzu [Prezentácia obrázkov]
Motýľ [Cvičenie - prezentácia]
Vývojové štádiá hmyzu [Cvičenie - prezentácia]
Rozmanitosť článkonožcov [Prezentácia obrázkov]
Fosílne mäkkýše [Prezentácia obrázkov]
Morská hviezdica [Cvičenie - prezentácia]
Rozmanitosť ostnatokožcov [Prezentácia obrázkov]
Príklady pŕhlivcov [Prezentácia obrázkov]
Materiál sa nachádza v
Autorské práva AGEMSOFT, a.s., YDP S.A.
Kľúčové slová

kmeň, živočíchy, bezstavovce, annelida, arthropoda, článkonožce, cnidaria, echinodermata, hlístovce, hubky, kmeň annelida, kmeň arthropoda, kmeň cnidaria, kmeň echinodermata, kmeň mollusca, kmeň nematoda, kmeň platyhelminthes, kmeň porifera, kmeň rotifera, mäkkýše, mollusca, nematoda, obrúčkavce, ostnatokožce, platyhelminthes, ploskavce, porifera, pŕhlivce, rotifera, vírniky, Živočíchy - bezstavovce, živočíchy bezstavovce

Možnosti
Odporučiť materiál
Ak chcete tento materiál odporučiť Vášmu známemu, zadajte jeho e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Odoslať.
Sprístupniť materiály
[Učiteľská lekcia]
Živočíchy - bezstavovce
Školská licencia platná do: 22.07.2015
Cena: 20.00 kredity/ov
Balíčky
Tento materiál patrí do nasledovných balíčkov:

Biológia pre 6. ročník ZŠ / prima

Biológia pre 6. ročník ZŠ / prima
Licencia na 1 mesiac
platná do: 22.08.2014
10 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 3 mesiace
platná do: 22.10.2014
30 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 22.01.2015
60 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 22.07.2015
120 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre 9. ročník ZŠ / kvarta

Biológia pre 9. ročník ZŠ / kvarta
Licencia na 1 mesiac
platná do: 22.08.2014
10 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 3 mesiace
platná do: 22.10.2014
30 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 22.01.2015
60 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 22.07.2015
120 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre 1. ročník SŠ / kvinta

Biológia pre 1. ročník SŠ / kvinta
Licencia na 1 mesiac
platná do: 22.08.2014
10 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 3 mesiace
platná do: 22.10.2014
30 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 22.01.2015
60 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 22.07.2015
120 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre základné školy KOMPLET

Biológia pre základné školy KOMPLET
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 22.01.2015
300 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 22.07.2015
600 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Biológia pre stredné školy KOMPLET

Biológia pre stredné školy KOMPLET
Licencia na 6 mesiacov
platná do: 22.01.2015
300 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia
platná do: 22.07.2015
600 EUR vrátane DPH
Školská licencia