Informácie o balíčku
Biológia pre základné školy KOMPLET
Balíček obsahuje 5139 vzdelávacích materiálov.
Licencia na 6 mesiacov platná do:
18.05.2019

300.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia
Ročná licencia platná do:
18.11.2019

600.00 EUR vrátane DPH
Školská licencia

Balíček Biológia pre základné školy KOMPLET obsahuje všetky digitálne vzdelávacie materiály pre predmet biológia sprístupnené na portáli Naučteviac.sk a pokrýva učivo všetkých ročníkov ZŠ, v ktorých sa tento predmet vyučuje. Ku každej téme obsiahnutej v balíčku je priradené množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, ilustrácií, interaktívnych cvičení a aktivít. Súčasťou tohto balíčka sú zároveň doplnkové vzdelávacie materiály vhodné pre aplikáciu medzipredmetových vzťahov, projektového vyučovania a pre použitie na krúžkoch, seminároch, prípravu žiakov na súťaže a i.
Okrem samotného digitálneho obsahu majú učitelia možnosť používať nástroje vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk na tvorbu príprav na vyučovacie hodiny, ako aj úloh pre žiakov a ich kontrolu.

Vyhľadávať materiály
Kategórie
Predmet
Úroveň
Typ vzdelávacieho materiálu
Použitie
Zobraziť:  30 | 60 | 90 Zoradiť podľa:     názvu | typu materiálu
Materiály: 1 – 30 Spolu: 5139
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
  Cvičenie - úloha
2-rozmerné zobrazenia telies na trojuholníkovo bodkovaný papier
Náhľad
       Obrázok
40 ročný muž
Náhľad
    
   
 
  Cvičenie - prezentácia
Abiotické a biotické zložky ekosystému
Náhľad
       Cvičenie - úloha
Abiotické a biotické zložky ekosystému
Náhľad
    
   
 
  Prezentácia obrázkov
Abiotické faktory
Náhľad
       Prezentácia obrázkov
Abiotické zložky ekosystému
Náhľad
    
   
 
  Cvičenie - prezentácia
Acidofilné a alkalofilné rastliny
Náhľad
       Cvičenie - prezentácia
Adaptácia (prispôsobenie) na prostredie
Náhľad
    
   
 
  Cvičenie - úloha
Adaptácia (prispôsobenie) na prostredie
Náhľad
       Cvičenie - úloha
Adaptácia (prispôsobenie) rastlín
Náhľad
  Zakúpený materiál   
   
 
  Cvičenie - úloha
Adaptácia (prispôsobenie) živočíchov
Náhľad
       Cvičenie - prezentácia
Adaptácia koralov
Náhľad
    
   
 
  Obrázok
Adaptácia na teplé, suché biotopy
Náhľad
       Prezentácia obrázkov
Adaptácia pásomnice na parazitizmus
Náhľad
    
   
 
  Prezentácia obrázkov
Adaptácia živočíchov na nízke teploty
Náhľad
       Obrázok
Adaptácie (prispôsobenie) orla a tropického stromu
Náhľad
    
   
 
  Obrázok
Adaptácie (prispôsobenie) potkana
Náhľad
       Cvičenie - prezentácia
Adaptácie (prispôsobenie) živočíchov
Náhľad
    
   
 
  Cvičenie - prezentácia
Adaptácie mäsožravcov na trávenie živočíšnej potravy
Náhľad
       Prezentácia obrázkov
Adaptácie na trávenie živočíšnej potravy
Náhľad
    
   
 
  Obrázok
Adaptácie predátorov a koristi
Náhľad
       Cvičenie - prezentácia
Adaptácie rastlín na život na súši
Náhľad
    
   
 
  Obrázok
Adolescencia u chlapcov – 16–18 ročných
Náhľad
       Obrázok
Adolescencia u dievčat – 16-20 ročných
Náhľad
    
   
 
  Animácia
Adrenalín
Náhľad
       Cvičenie - úloha
Adrenalín - hormón útoku alebo úteku
Náhľad
    
   
 
  Cvičenie - prezentácia
Aeróbne a anaeróbne dýchanie v ľudskom organizme
Náhľad
       Cvičenie - úloha
Aeróbne a anaeróbne dýchanie v ľudskom organizme
Náhľad
    
   
 
  Prezentácia obrázkov
Aeróbne dýchanie
Náhľad
       Animácia
Aeróbne dýchanie
Náhľad
    
 
Materiály: 1 – 30 Spolu: 5139
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy