O nás
Vzdelávací portál Naučteviac.sk je vytvorený spoločnosťou AGEMSOFT, najväčším slovenským tvorcom digitálneho vzdelávacieho obsahu a e-learningových kurzov pre školy, jednotlivcov, spoločnosti a inštitúcie.

AGEMSOFT pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Zaoberá sa vývojom e-learningu, tvorbou digitálneho vzdelávacieho obsahu, testovacích aplikácií a distribúciou softvéru od viac ako 50 svetových výrobcov. Spoločnosť AGEMSOFT dlhodobo spolupracuje s renomovanými medzinárodnými vydavateľmi vzdelávacieho obsahu a vzdelávacích technológií, čo umožňuje neustále rozširovanie portfólia produktov a skvalitňovanie služieb.

Portfólio produktov zahŕňa rozsiahly digitálny vzdelávací obsah pre prírodovedné predmety a anglický jazyk sprístupnený prostredníctvom portálu Naučteviac.sk, multimediálne kurzy na výučbu cudzích jazykov - angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, špecializované kurzy, testovacie aplikácie a LMS systémy.

Realizované projekty
Naše skúsenosti so zavádzaním vzdelávacích technológií a nových trendov do vzdelávania potvrdzuje aj realizácia projektov, ako napríklad národný projekt Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe - ECDL, projekty zamerané na online testovanie Maturita Online a Testovanie 9 Online, projekty pre školy Digitálni štúrovci, Jazykové laboratóriá, projekt INFOVEK zamerané na multimediálny vzdelávací softvér a mnoho ďalších.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality služieb a maximalizácia spokojnosti našich zákazníkov. Dôkazom toho, že sa nám to darí, je aj získanie certifikátov kvality ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 pre konkrétne činnosti, viac ako päťstotisíc dodaných softvérových licencií, ako aj získanie ďalších významných certifikátov, ktoré garantujú profesionálnu úroveň poskytovaných služieb našim zákazníkom.AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 321 99 120
www.agemsoft.sk
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy