Portál Naučteviac.sk

Naučteviac.sk - vzdelávací portál pre moderných učiteľov obsahuje viac ako 50 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov. Učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre jednoduché vyhľadávanie materiálov, prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, vytváranie zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu.

Vzdelávacie materiály

Naučteviac.sk obsahuje vzdelávacie materiály pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, prírodoveda, anglický jazyk a informatika pre základné a stredné školy. Novinkou sú materiály pre materské školy a 1. stupeň základných škôl. Materiály sú do vzdelávacieho portálu priebežne doplňované a aktualizované.

Nástroje pre učiteľov

Učitelia môžu v materiáloch jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou kľúčových slov a iných nástrojov. Na portáli si vytvárajú prípravy na vyučovacie hodiny s využitím digitálnych materiálov portálu, ako aj vlastných materiálov v podobe súborov a webových stránok. Zároveň majú možnosť zadávať žiakom úlohy a sledovať ich riešenie a výsledky.

Prístup k materiálom

Vzdelávacie materiály je možné zakúpiť v našom elektronickom obchode v cenovo výhodných balíčkoch alebo si zakúpiť kredity na sprístupnenie vzdelávacích materiálov podľa vlastného výberu. Cena celoškolskej licencie je už od 10 EUR / mesiac s možnosťou jednorazovej platby alebo platby po mesiacoch.

Videomanuály
Registrácia Vyhľadávanie Tvorba prezentácií Tvorba úloh
Nájdete nás na facebooku
Ukážkové materiály
Vyhľadávať materiály
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy