Moje úlohy

Moje úlohy predstavujú nástroj pre učiteľov, ktorý slúži na tvorbu úloh pre žiakov. Používanie tohto nástroja prináša zefektívnenie vzdelávacieho procesu vďaka jednoduchému spôsobu tvorby úloh, ich vypracovania a samotného vyhodnotenia výsledkov. Nakoľko je zadávanie a vypracovávanie úloh personalizované, získavate okamžitú spätnú väzbu od každého žiaka s možnosťou individuálneho prístupu a prispôsobenia obsahu úloh potrebám konkrétneho žiaka. Žiaci majú úlohy sprístupnené na vzdelávacom portáli www.naucsaviac.sk, čo umožňuje prístup k úlohám nielen počas vyučovacej hodiny, ale aj počas ich prípravy doma.

Tvorba úloh

Úlohy môžete vytvárať v časti Moje úlohy alebo počas vyhľadávania a prezerania materiálov na portáli. Kliknutím na tlačidlo Pridať do úlohy po zobrazení informácií o konkrétnom vzdelávacom materiáli môžete tento materiál pridať do existujúcej úlohy alebo vytvoriť novú úlohu s týmto materiálom.

Vaša úloha pre žiakov môže obsahovať nasledovné výučbové materiály:

  • Vzdelávacie materiály z portálu Naučteviac.sk: kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Materiály. Odporúčame pridávať do úlohy vzdelávacie materiály, ktoré obsahujú cvičenia zo Žiackej alebo Učiteľskej lekcie pre získanie prehľadnej štatistiky výsledkov po vypracovaní týchto materiálov žiakmi.
  • Vaše vlastné súbory: do úlohy môžete pridávať súbory rôzneho formátu napr.: prezentácie MS PowerPoint, obrázky atď. Kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Súbor.
  • Odkazy na webové stránky: kliknite na tlačidlo Upraviť pod názvom danej úlohy a následne kliknite na možnosť Pridať Odkaz.

Pri vytváraní úlohy zároveň zadávate jej názov, detailné inštrukcie pre žiakov, podľa ktorých majú postupovať pri vypracovávaní úlohy a ľubovoľný prístupový kód, ktorý je jedinečný pre každú úlohu.

Vypracovávanie úloh žiakmi

Žiaci vypracovávajú úlohy zadané učiteľom na vzdelávacom portáli www.naucsaviac.sk. Prístup k úlohám je rýchly a jednoduchý. Nie je potrebné, aby sa žiaci registrovali a vytvárali si používateľské kontá. Na portáli Naucsaviac.sk zadá žiak svoje meno a prístupový kód k úlohe, o ktorom ste ho informovali. Kliknutím na tlačidlo Začať úlohu sa žiakovi zobrazia základné informácie o úlohe vrátane inštrukcií. Ak chce žiak začať danú úlohu vypracovávať, je potrebné kliknúť na tlačidlo Pre spustenie kliknite. Kliknutím na tlačidlo Odoslať úlohu žiak prácu s úlohou ukončí a jej riešenie sa odošle učiteľovi.

Výsledky úloh

Výsledky úloh a ich riešenie od Vašich žiakov nájdete v časti Moje úlohy. Kliknite na možnosť Výsledky pri vybranej úlohe. V tejto časti môžete skontrolovať prácu Vašich žiakov, pozrieť si a vytlačiť štatistiku výsledkov.

www.naucteviac.sk

Učiteľ:
vytvorí úlohu
učiteľ dáva žiakom
prístupový kód
www.naucsaviac.sk

Žiaci:
na základe inštrukcií
úlohu vypracujú a odošlú jej riešenie učiteľovi
výsledky úloh sa odosielajú do používateľského konta učiteľa na portáli Naučteviac.sk
www.naucteviac.sk

Učiteľ:
skontroluje výsledky a riešenie úloh
Moje úlohy vo vyučovacom procese

© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy