Moje prezentácie

Moje prezentácie predstavujú nástroj pre učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov na vyučovacie hodiny. Okrem vzdelávacích materiálov umiestnených na portáli Naučteviac.sk máte možnosť zahrnúť do Vašej prípravy na vyučovaciu hodinu aj vlastné materiály. Tým získate ucelený súbor výučbových materiálov, ktoré zodpovedajú tak Vašim požiadavkám, ako aj potrebám Vašich žiakov na konkrétnu vyučovaciu hodinu.

Tvorba prezentácií

Prezentácie môžete vytvárať v časti Moje prezentácie alebo počas vyhľadávania a prezerania materiálov na portáli. Kliknutím na tlačidlo Pridať do prezentácie po zobrazení informácií o konkrétnom vzdelávacom materiáli môžete tento materiál pridať do existujúcej prezentácie alebo vytvoriť novú prezentáciu s týmto materiálom.

Vaša prezentácia môže obsahovať nasledovné výučbové materiály:

  • Vzdelávacie materiály z portálu Naučteviac.sk: v časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Materiály.
  • Vaše vlastné súbory: do prezentácie môžete pridávať súbory rôzneho formátu napr.: prezentácie MS PowerPoint, obrázky atď. V časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Súbor.
  • Odkazy na webové stránky: v časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Pridať Odkaz.

V časti Upraviť prezentáciu môžete následne každý materiál pridaný do prezentácie upravovať a pridať k nemu detailné informácie pre Vaše potreby použitia na vyučovacej hodine. Zároveň tu môžete v stĺpci s názvom Zobraziť v prezentácii dočasne zrušiť zobrazenie daného materiálu v prezentácii.

Tlač zoznamu materiálov pridaných do prezentácie

V prípade potreby je možné vytlačiť si kompletný zoznam materiálov pridaných do prezentácie alebo vytvoriť PDF dokument obsahujúci tento zoznam. V časti Upraviť prezentáciu kliknite na možnosť Tlačiť, resp. PDF.
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy