Vyhľadávanie vzdelávacích materiálov

Na portáli Naučteviac.sk sa nachádzajú desiatky tisíc multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov rôzneho typu.   S cieľom zjednodušiť a urýchliť vyhľadávanie materiálov zodpovedajúcich Vašim potrebám sú v časti Vyhľadávať materiály na hlavnej stránke k dispozícii nasledovné možnosti vyhľadávania:

  • Vzdelávací obsah: po kliknutí na názov vzdelávacieho obsahu sa zobrazí jeho základné rozdelenie. Príklad: Názov vzdelávacieho obsahu, úrovne: ZŠ - 1. časť, ZŠ - 2. časť, SŠ, predmety: matematika, fyzika, chémia, biológia, prírodoveda. Po výbere konkrétnej možnosti v tejto časti sa zobrazí štruktúra vzdelávacieho obsahu, v rámci ktorej sú vzdelávacie materiály rozdelené do jednotlivých tém. Kliknutím na konkrétnu tému si zobrazíte rôzne typy vzdelávacích materiálov priradených k tejto téme.
  • Kľúčové slová: zadajte slovo alebo slová do okna "Zadajte kľúčové slová" a následne kliknite na tlačidlo Hľadať. Tým sa zobrazia všetky typy vzdelávacích materiálov, pri ktorých boli zadefinované Vami zadané kľúčové slová.
    Ak máte metodické prípravy, resp. pracovné zošity nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, či publikáciu Škôlka hrou (Výchovno-vzdelávacia činnosť) od spoločnosti EDULAB, zadajte v tejto časti kód uvedený pri konkrétnom vzdelávacom materiáli, ktorý chcete vyhľadať.
  • Kategórie: v rámci kategórií si môžete nastaviť vlastný filter výberom z preddefinovaných možností. Zobrazia sa tie vzdelávacie materiály, ktoré zodpovedajú nastaveným kritériám vo Vašom filtri. Kritériá vyhľadávania vo filtri sa kumulujú,
    t. z., čím vyšší počet kritérií vo filtri nastavíte, tým získate užší výber vzdelávacích materiálov.

Vyhľadávanie prostredníctvom kategórií je vhodné kombinovať s vyhľadávaním vo vzdelávacom obsahu, ako aj s použitím kľúčových slov.

Pre zobrazenie vzdelávacieho materiálu, ktorý ste si na portáli vyhľadali, kliknite na tlačidlo Náhľad, prípadne na jeho názov. Následne si môžete zobraziť náhľad materiálu kliknutím na možnosť Začať.
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy