Registrácia

Zaregistrovaním sa na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk získate prístup k širšej ponuke nástrojov a možností používania vzdelávacích materiálov. Pre neobmedzené používanie vzdelávacieho portálu je zároveň potrebné priradenie Vášho používateľského konta k Vašej škole. Okrem ďalších možností tak získate prístup k všetkým vzdelávacím materiálom, ktoré zakúpila Vaša škola.

Registrácia na portáli Naučteviac.sk

Pri Vašej registrácii na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk postupujte nasledovne:

1. Na hlavnej stránke vzdelávacieho portálu kliknite na tlačidlo Registrácia.
2. Vyplňte registračný formulár a následne kliknite na tlačidlo Odoslať registráciu.
4. Na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Vám bude odoslaný e-mail pre účely potvrdenia Vašej registrácie.
5. Po aktivácii Vášho konta Vám bude odoslaný e-mail s potvrdením úspešného vytvorenia používateľského konta na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk a s prihlasovacími údajmi pre jeho používanie.

V prípade úspešnej registrácie zostávate na vzdelávacom portáli prihlásený a môžete ho začať používať. Zároveň máte možnosť priradiť Vaše používateľské konto k Vašej škole, čím budete môcť vzdelávací portál používať neobmedzene vrátane vzdelávacích materiálov, ktoré zakúpila Vaša škola.

Ak je už Vaša škola na portáli Naučteviac.sk zaregistrovaná, kontaktujte školského administrátora so žiadosťou o kód školy. Školský administrátor má kód školy kedykoľvek k dispozícii vo svojom používateľskom konte v časti Školský administrátor po kliknutí na časť Upraviť školu. Po zadaní kódu školy bude Vaša žiadosť o priradenie k Vašej škole odoslaná školskému administrátorovi. Následne budete kontaktovaný e-mailom s informáciou o potvrdení Vašej žiadosti.

Ak Vaša škola na portáli Naučteviac.sk ešte zaregistrovaná nie je, môžete ju zaregistrovať. Tým sa stanete školským administrátorom so širšou ponukou možností vo Vašom používateľskom konte. Zaregistrovať Vašu školu môžete buď pri vytváraní Vášho používateľského konta alebo kedykoľvek neskôr počas práce so vzdelávacím portálom. Pri registrácii školy postupujte podľa krokov opísaných v jednotlivých častiach registrácie.

Školský administrátor

Školský administrátor má v rámci svojho používateľského konta sprístupnené ďalšie možnosti práce s kontom školy. Po prihlásení na portál sa v hornej časti stránky nachádza odkaz Školský administrátor, v rámci ktorého môžete vykonávať nasledovné úpravy:

 • Potvrdenie priradenia učiteľov k Vašej škole: v stĺpci s názvom Funkcia je možné vidieť zoznam učiteľov s funkciou Nový používateľ, ktorých priradenie k škole nebolo zatiaľ potvrdené. Zmenou funkcie na Učiteľ potvrdíte priradenie učiteľov k Vašej škole.
 • Nákup balíčkov a kreditov vrátane priraďovanie zakúpených kreditov učiteľom školy: školský administrátor má možnosť zakúpiť balíčky a kredity a zároveň rozhodnúť, akým spôsobom budú kredity používané.
 • Zmena údajov a nastavení Vašej školy: kliknutím na Údaje o škole môžete ako školský administrátor meniť údaje a nastavenia školy.


 • V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


  PoužívateľMožnosti
  Hodnotenie
  materiálov
  Tvorba
  prezentácií
  Tvorba
  úloh
  Tvorba
  obsahu
  Používanie
  záložiek
  Získanie
  testovacieho
  prístupu
  Zdieľanie
  materiálov
  s ostatnými
  používateľmi
  Neregistrovaný používateľ       
  Registrovaný používateľ    
  Registrovaný používateľ priradený k škole

  © AGEMSOFT, a.s. 2015
  © Young Digital Planet S.A. 2018
  Sledujte nás na
  Pozrite si súvisiace stránky:
  Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
  Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
  EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
  AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
  SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
  TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

  Reminder notice for Free Content Creator access point

  Notice

  Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


  Terms of Use
  Privacy Policy