Úvod

Vitajte na vzdelávacom portáli Naučteviac.sk!

Portál Naučteviac.sk je vytvorený spoločnosťou AGEMSOFT, a.s. Bol navrhnutý primárne pre učiteľov a pedagógov, ktorí hľadajú nové a moderné spôsoby vyučovania. Našim cieľom je poskytnúť školám kvalitné, atraktívne a stimulujúce vzdelávacie materiály pre zefektívnenie a modernizáciu vzdelávacieho procesu.

Portál Naučteviac.sk

Vzdelávací portál predstavuje komplexný nástroj pre učiteľa, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi z domova. Je to miesto, na ktorom sa nachádzajú desiatky tisíc multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov.

Vzdelávacie materiály

Na portáli nájdete vzdelávacie materiály rôzneho typu určené pre materské, základné a stredné školy. Jednotlivé materiály tvorí digitálne a multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií a iných multimediálnych prvkov.

Nástroje pre učiteľov

Vzdelávací portál prináša pre učiteľov široké možnosti používania vzdelávacích materiálov.

Každý učiteľ má možnosť vytvárať si prípravy na vyučovacie hodiny vo forme prezentácií vhodných na použitie s interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom. Súčasťou prezentácií môžu byť okrem vzdelávacích materiálov z portálu aj vlastné materiály pedagóga a odkazy na webové stránky. Tým si vytvorí ucelený súbor výučbových materiálov na vyučovaciu hodinu, ktoré zodpovedajú tak jeho potrebám, ako aj potrebám jeho žiakov.

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je získanie spätnej väzby od žiakov. Na zapojenie žiakov do vyučovacej hodiny môže učiteľ použiť tak interaktívne cvičenia z pripravenej prezentácie, ako aj úlohy zamerané na samostatnú prácu žiakov. Príprava úloh pre žiakov na portáli Naučteviac.sk je rýchla a jednoduchá. Učiteľ sprístupní úlohu žiakom a po jej vypracovaní skontroluje výsledky a riešenie úlohy. Takýmto spôsobom môže učiteľ zadávať úlohy počas vyučovacej hodiny, ako aj domáce úlohy nadväzujúce na vyučovanie v škole.

Veríme, že vzdelávací portál Naučteviac.sk splní Vaše očakávania.

Tím spoločnosti AGEMSOFT
© AGEMSOFT, a.s. 2015
© Young Digital Planet S.A. 2018
Sledujte nás na
Pozrite si súvisiace stránky:
Naučsaviac.sk – Vzdelávací portál pre žiakov
Digitálny vzdelávací obsah pre základné a stredné školy
EDULAB – Centrum moderných vzdelávacích technológií
AGEMSOFT, a.s. – E-learning, digitálny obsah a realizácia projektov
SoftwareHouse – Predaj a distribúcia softvéru
TUUL – Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy